Andere naam, dezelfde soort oplichting!

Veel ondernemers hebben een op een factuur lijkende opdrachtbevestiging ontvangen van Web Registraties Nederland. Hoewel in de rechterbovenhoek staat dat het een factuur betreft, staat in de kleine lettertjes juist dat het slechts om een aanbieding/opdrachtbevestiging gaat.

Door deze opdrachtbevestiging te betalen, geeft u volgens de tekst in de kleine lettertjes opdracht tot het linken van een domeinnaam met de .co of .me-extensie naar uw website. De domeinnaam waar het om gaat, wordt echter niet specifiek genoemd.

Het doen van een aanbieding in de vorm van een factuur is een veelvoorkomende vorm van acquisitiefraude. De afzenders hopen dat u even niet oplet en het bedrag betaalt, waarna het de vraag is of u er werkelijk iets voor terugkrijgt en zo ja, wat u daar dan aan heeft.

Wanneer je een opdrachtbevestiging hebt ontvangen van Web Registraties Nederland moet je deze niet betalen! Je hebt geen enkele betalingsverplichting. In de kleine lettertjes onderaan de factuur staat ook de volgende tekst: “Dit is een aanbieding en geen factuur,betaling van deze aanbieding wordt beschouwd als opdrachtbevestiging”. Wanneer je dus betaalt ga je akkoord met de opdrachtbevestiging en zit je vast aan een contract. Indien je niets doet zal zoals blijkt uit de kleine lettertjes de dienstverlening vervallen.

Voorbeeld: Factuur 57109